Edukacja

Muzeum w Jaworzu

 

W naszym Muzeum uczniowie mogą powtórzyć wiadomości z zakresu zoologii tak bezkręgowców jak i kręgowców głównie słonowodnych. Na zaprezentowanych tablicach umieszczono podstawowe cechy charakterystyczne wielu grup zwierzęcych. Zwiedzający mogą zapoznać się z bioróżnorodnością w obrębie morskich skorupiaków, mięczaków – ślimaków, małży i głowonogów a także szkarłupni i ryb. Mogą poznać różnice między rybami chrzęstnoszkieletowymi i kostnoszkieletowymi. Zbiory prezentowane w gablotach pozwalają na zrozumienie przystosowań ryb do życia w różnych środowiskach.

Zwiedzający mogą poznać historię Bałtyku a ponadto mogą również poszerzyć swoje wiadomości o charakterystycznych zwierzętach występujących w Bałtyku. W trakcie zwiedzania Muzeum mogą uzyskać wiele wiadomości dotyczących Raf koralowych. W sali konferencyjnej jest do dyspozycji tablica interaktywna, z użyciem której można przeprowadzić lekcje związane z tematami związanymi z bioróżnorodnością, rozrodem zwierząt, opieką nad potomstwem itd. Na prezentowanym filmie mogą zachwycić się pięknem okolic Jaworza.