Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Muzeum w Jaworzu

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Inspektor ochrony danych: Anna Nastuła
e-mail: iodo@muzeum.jaworze.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności

Informacja o monitoringu wizyjnym