O Muzeum

Muzeum w Jaworzu

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu Średnim jest ewenementem w skali kraju. Działa przy Szkole Podstawowej nr 2 i istnieje dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli tej szkoły. Powstało dzięki hojności jednego z mieszkańców – bosmana Erwina Pasternego. Urodził się on w Jaworzu Średnim w 1928 r. i tu zdobył wykształcenie podstawowe. Realizując swoje młodzieńcze marzenia, kontynuował naukę w szkołach morskich, zdobywając stopień bosmana. Pływał po całym świecie, zgłębiając jednocześnie tajniki życia oceanów. Zaczął też łowić, a następnie preparować różne stworzenia morskie. Część swojej kolekcji okazów przyrody mórz południowych podarował szkole w Jaworzu. W 2014 roku zbiory przeniesiono ze szkoły do nowo wybudowanego budynku Muzeum.

Muzeum Fauny i Flory Morskiej rozpoczęło swoją działalność w 1969 r. Najciekawszymi eksponatami są m.in. żółw morski, rekiny (w tym rekin młot), ośmiornice, mięczaki, jeżowce. Dzięki wieloletniej współpracy i pomocy Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, większość eksponatów jest świetnie zachowana, powstają nowe ekspozycje, a młodzież pogłębia swoją wiedzę na tematycznych obozach i spotkaniach.  W Muzeum odbywają się liczne prelekcje, wystawy, koncerty, sporo jest też organizowanych wyjść terenowych, m.in. wabienia ciem, obserwacje sów i nietoperzy itp., w których można uczestniczyć wraz z dziećmi. Organizowane są też konkursy o tematyce przyrodniczej i marynistycznej. Muzeum wydaje broszury na temat lokalnej przyrody.

Wszystkie eksponaty można podziwiać z bliska, warte odnotowania są również liczne akwaria o łącznej pojemności 10 000 l.

Na Sali ekspozycyjnej znajduje się łódź, do której można wejść i z niej wysłuchać opowieści o morskich zwierzętach.

Od września podziwiać można również żywe motyle i inne stawonogi w nowo wybudowanej Motylarni.  Zobaczyć w niej można nie tylko imagines, ale wszystkie stadia rozwojowe.

Przy Muzeum działa również Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. Zajmuje się ono promocją muzeum oraz kultury marynistycznej, a także lokalnej historii i przyrody.

Wizyta w Muzeum to doskonała lekcja biologii i ekologii, gdzie każdy może dowiedzieć się czegoś nowego i uporządkować swoją już nabytą wiedzę.