Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu

Muzeum w Jaworzu

Inicjatorami powstania Stowarzyszenia byli: Andrzej Stąsiek, Jerzy Ryrych, Fryderyk Tomala, Lucjan Boroś, Wojciech Sabo, Dorota Błaszczak i Lidia Wizner. 

Członkowie Stowarzyszenia za motto swojej działalności przyjęli słowa naszego narodowego wieszcza, Adama Mickiewicza:

„Choćby po swoim największym dziele
Zawsze o sobie sądź mało.
Nie myśl, że kiedyś zrobiłeś wiele
Lecz co ci zrobić zostało.”

Wszystkich tych, którym zależy na promocji i dalszym rozwoju naszego muzeum zapraszamy do współpracy w naszym Stowarzyszeniu.

Kontakt:

E-mail- spmwjaworzu@gmail.com

Adres do korespondencji:

43-384 Jaworze
ul. Wapienicka 120


Szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia można uzyskać u pracowników Muzeum w godzinach otwarcia placówki.