Wystawy czasowe

Muzeum w Jaworzu

Wystawa czasowa „Morze grozy”

Od połowy lipca w sali wykładowej Muzeum zobaczyć można wystawę „Morze grozy”, zorganizowaną przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Wystawa porusza tematykę związaną z katastrofami morskimi i wykonywaniem prawa nadbrzeżnego. Na wystawie, oprócz replik broni białej, drzewcowej, obuchowej, palnej oraz elementów uzbrojenia ochronnego, zobaczyć można prezentacje w postaci filmów animowanych przedstawiających katastrofę statku handlowego oraz wejście jednostki z redy portu gdańskiego pod twierdzę Wisłoujście. Ważnym uzupełnieniem ekspozycji były także liczne kopie obrazów ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (np. Isaaka Willaertsa, „Statki w sztormie (Pejzaż marynistyczny)”, XVII w., Bonawentury Peetersa St., „Sztorm na morzu”, I poł. XVII w czy też Pietera van der Croosa, „Żaglowce na redzie”, XVII w).

All-focus