Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Muzeum w Jaworzu

 

 

 

W ramach umowy nr 00028-6523.2-SW1210031/17/18 zrealizowano projekt pt.:
„Cykl warsztatów terenowych przedstawiających walory przyrodnicze środowiska wodnego Bielskiej Krainy”.
W ramach tero projektu zakupiono również sprzęt wykorzystywany podczas wyjść terenowych.
Kwota dofinansowania wyniosła 11457,00 zł.

W ramach umowy nr 00025-6523.2-SW1210037/17/18 zrealizowano projekt pt.:
„Propagowanie wiedzy o lokalnych walorach przyrodniczych, gospodarce rybackiej oraz rybackim dziedzictwie kulturowym Bielskiej Krainy poprzez produkcję filmu edukacyjnego”.
Kwota dofinansowania wyniosła 24998,00 zł.

Film dostępny tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=I_O5XOV4pfI

 

W ramach umowy nr 00064-6523.2-SW1210062/18 zrealizowano projekt pt.:
„Budowa motylarni przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu”.
W ramach tego projektu zbudowano pawilon przeznaczony do hodowli żywych owadów.
Kwota dofinansowania wyniosła 198900,00 zł.